Om Tingteller

Tingteller grundades 2015 med målet att göra det enkelt för konsumenter att göra medvetna val utifrån produktkvalitet, design, miljö, hälsa och socialt ansvarstagande.


De fem grundarna kommer från olika bakgrunder med erfarenheter som spänner över allt från utveckling av mjukvara, bilar och hållbara transportlösningar, till konsulttjänster och ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och företags sociala ansvarstagande (CSR). Det vi har gemensamt är en övertygelse att människor vill agera ansvarstagande konsumenter så länge man har personliga förutsättningar och tillgång till rätt information.


Tingtellers vision är att vara en marknadsplats som tillhandahåller produkter som vi anser vara kloka val och som på ett lättöverskådligt vis ger tillgång till information för att kunden skall kunna göra sin egen bedömning.

Produkter & Leverantörer

Tingteller har utvecklat utvärderingssystem som grundas i internationellt vedertagna standarder för kvalitet, miljö och  CSR. Alla produkter och leverantörer granskas genom dessa verktyg för att kunna ge en så objektiv bild som möjligt av produkternas egenskaper och leverantörernas förhållning till ekologisk och social hållbarhet.


Resultaten visas lättöverskådligt i webbutiken. Allt för att vi själva ska kunna stå för det vi säljer och för att våra kunder enkelt skall kunna skaffa sig en egen uppfattning. Läs mer om vårt utvärderingssystem och hur resultaten presenteras under Vår Urvalsprocess.

Vision & Mission

Kloka val ska vara enkelt.

Vår Vision

Tingteller skall vara en marknadsplats för konsumenter som vill göra medvetna val utifrån kvalitet, miljö, hälsa och socialt ansvarstagande.

Vår Mission

Tingteller logotype_v6-02.png