Vår urvalsprocess

Tingteller utvärderar alla produkter och deras leverantörer innan produkterna görs tillgängliga i vår webbutik. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att göra medvetna val.


För att analysera och fastställa om en produkt är lämplig har vi tagit fram en unik och omfattande utvärderingsmodell som grundar sig i internationellt vedertagna ISO-standarder för miljö, kvalitet och socialt ansvarstagande. Med denna bedömer vi inte bara produktens kvalitet och ekologiska hållbarhet, utan även hur leverantören hanterar kvalitetsmässiga, miljömässiga och sociala frågeställningar både inom och kring sin verksamhet.


Det här styr vårt val av produkterTingteller

Tingteller söker och väljer produkter med kräsna och kritiska ögon. Vi tar bara in och erbjuder kvalitetsprodukter som ur vårt perspektiv utgör kloka val för människa och planet. Produkterna skall vara funktionella, ha tilltalande design och dessutom uppfylla följande krav i vår utvärdering:

  • Lång hållbarhet
  • Minimalt med gifter, helst helt giftfria
  • Hållbara materialval, helst helt ekologiska    
  • Tillverkning och distribution under ekologiskt och socialt hållbara förhållanden.


Vi synar leverantörerna

För att bedöma varje potentiell tillverkare/leverantör använder vi vår utvärderingsmodell för att få en objektiv bild av hur denne handskas med:

  • Kvalitet i verksamheten
  • Miljö inom och runt verksamheten
  • Verksamhetens arbetsmiljö
  • Verksamhetens sociala ansvarstagande (eng: CSR=Corporate Social Responsibility; sv: företagets sociala ansvar inkl. samhälls- och hållbarhetsansvar).

Vid bedömningen lutar vi oss mot internationellt vedertagna ISO standarder såsom 9001 (kvalitet), 14001 (miljö), 26000 (CSR), och arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001.


TingScore - Så här bedömer vi

Vår utvärderingsmodell består av 100-150 frågeställningar beroende på vilken typ av produkt eller verksamhet som analyseras. Vid utvärderingen av en produkt eller produktgrupp och dess leverantör graderar vi, på en skala 1-10, prestandan med hänseende till varje aktuell frågeställning. Därefter viktar vi fram och redovisar ett sammantaget medelvärde för produkten och leverantören – vår unika TingScore!

Ting Score

Vi är hårda vid våra bedömningar och ingen produkt eller verksamhet är helt felfri. ISO-standarderna talar om ”ständig förbättring”. Detta tar vi fasta på genom att kontinuerligt föra en dialog med leverantörerna om förbättringar - oavsett vår bedömning. En TingScore på sju eller däröver för en produkt är för oss godtagbara nivåer. Under 7 medför att vi inte tar in produkten i vårt sortiment. Samma gräns gäller för leverantörsvärderingen. Om leverantören får ett värde lägre än 7 tar vi heller inte in dennes produkter, oavsett de enskilda produkternas TingScore. 

Om en produkt eller leverantör faller under respektive nivå utesluter inte detta att vi väljer att föra en dialog med leverantören om möjliga förbättringar som kan lyfta just dennes TingScore. Varje förbättring gynnar ju kvalitets- och hållbarhetsfaktorerna åt rätt håll, sakta men säkert!


TingScores omprövas minst en gång per år eller då ny kunskap kommer till vår kännedom. Läs mer om vår utvärdering av enskilda leverantörer under - Utvärderingar & Omdömen.