Utvärdering Leverantörer

Tingteller utvärderar alla leverantörer och deras produkter innan de görs tillgängliga i vår webbutik. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att göra medvetna val. För att kunna göra en oberoende analys har vi tagit fram en unik och omfattande utvärderingsmodell som grundar sig i internationellt vedertagna ISO-standarder för miljö, kvalitet och socialt ansvarstagande. Med denna bedömer vi inte bara produktens kvalitet och ekologiska hållbarhet, utan även hur leverantören hanterar kvalitetsmässiga, miljömässiga och sociala frågeställningar både inom och kring sin verksamhet.

Lista av sidor i %: