Cederträolja Visa större

Rödcederträolja - malbekämpning

444440

Ny

59 kr

Denna produkt finns inte längre i lager

Naturlig rödcederträolja är en doftande och flyktig s.k. eterisk olja som är verksam mot skadeinsekterna på ett miljö- och djurvänligt vis. Oljan är ett komplement till våra produkter av rödcederträ för att återföra och förlänga dessas doftande och malbekämpande egenskaper.

TingScore - Handgjord - Återvinningsbar

Ikoner%20v6-36.pngIkoner%20v6-09.pngIkoner%20v6-04.png

Mer detaljer

Mer information

TingScore - Rödcederträolja: Den koncentrerade eteriska rödcederträoljan ska användas för att behandla rödcederträ för att förlänga doften och den malbekämpande effekten som träslaget besitter. Våra kulor och plattor av rödcederträ är perfekta för biologiskt naturlig och effektiv bekämpning av mal och andra skadeinsekter. Vi människor tycker doften från cederträ är tilltalande medan mal flyr den. Eftersom eteriska oljor är flyktiga klingar de av med tiden. Därmed avtar även doften. Genom att behandla träprodukterna med oljan återförs de doft- och malbekämpande egenskaperna. Tingteller sätter TingScore 8,2 för produkten.

TingScore - Varumärke: Tingteller har vid bedömningen av Bürstenhaus Redecker som tillverkare tagit hänsyn till verksamhetens traditionella hantverk, val av naturliga råvaror och i övrigt deras aktiviteter avseende olika aspekter kopplade till en hållbar arbetsmiljö och ett hållbart samhälle. Detta, tillsammans med att varumärket Redecker är starkt förknippat med gedigen kvalitet, klassisk design och generationers klurighet, gör att Tingteller sätter TingScore 8,0 för varumärket. Du kan läsa mer om varumärket och utvärderingen här – Redecker.

Ikoner v6-47.png

Ikoner v6-52.png Ikoner v6-43.png

Ikoner v6-45.png

Innehåll: 10ml 100% eterisk rödcederträolja

Råd för användning: När doften börjar avta hos våra rödcederträprodukter (445000 kula, 445010 block och 445045 platta med krok) kan man slipa träytorna med sandpapper för att framhäva doften igen. Trädammet bör undvikas vid hanteringen. För att ytterligare förstärka och förlänga doften behandla träet därefter med rödcederoljan. Vid appliceringen krävs varsamhet eftersom eteriska oljor i stora mängder och i koncentrerad form kan framkalla allergiska reaktioner. Vidare får koncentrerad olja inte komma i direkt kontakt med slemhinnor eller ögon. Använd heller inte oljan outspädd direkt på huden. Eteriska oljor bör förvaras mörkt, svalt och oåtkomligt för barn.

.